top of page

2013 yılında faaliyetlerine başlayan Düzey Değerleme; deneyimli uzmanları, bilimsel yöntemleri, gelişkin teknolojik alt yapısıyla, hızlı ve uluslararası standartlarda çözümler üretmekte; müşterilerine güvenilir, tarafsız ve bağımsız raporlar sunmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana yasalara, meslek ilkelerine, kurumsal değerlerine bağlı...

karmayeni.jpg

 

                      SPK YETKİLENDİRMESİ

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) 15.10.2012 Tarih ve 35/1128 Sayılı Kurul Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:35 Sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere kurul listesine alındı.

WhatsApp Image 2021-03-07 at 15.17.53.jp
teminatamaçlı değerleme.jpg

                    BDDK YETKİLENDİRMESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 28.03.2013 Tarih ve 5249 Sayılı Kurul Kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11’inci Maddesine İstinaden Bankalara  “Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Bir Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülerek kurul listesine alındı.

yabancısatış.jpg
tesis-yerlesim-planlama_5ef9c1e6d3e29-19
Tarım

Arsa - Arazi Nitelikli Gayrimenkul

Tarım alanları, bağ, bahçe ve sera gibi arsa vasıflı gayrimenkullerin değerlemesi; mevcut imar durumu ve plan notlarına göre, yapılaşmaya etki eden toprağın sulu veya kuru olma durumu, geometrik şekli, topoğrafik yapısı, ulaşım kolaylığı ve yetiştirilen ürünler ile bu ürünlerin çeşitliliği gibi bazı olumlu ve olumsuz faktörler çerçevesinde yapılır. Kapsam ve duruma göre, proje geliştirme yöntemiyle hesap detaylandırılır.

bottom of page