top of page

Gayrimenkul ve perakende sektörü ile ilgili uzun yıllara dayanan tecrübeleri, bölgesel ekonomik değerlendirmeler, çeşitli tiplerde gayrimenkullere yönelik arz - talep analizleri, geleceğe yönelik gayrimenkul trendleri ve pazar araştırmalarını içeren kapsamlı hizmetler sunabilmesini sağlamaktadır.

Yeni Lokasyon Geliştirme Hizmetleri

Düzey Değerleme temsil ettiği kurumun ihtiyaçlarına yönelik lokasyon geliştirme hizmetleri sunmaktadır:

 • Cadde mağazacılığında kiracıların fiziksel gereksinimleri, operasyonel ihtiyaçları ve operasyonel karlılığı göz önünde bulundurularak geliştirme faaliyetini sürdürmektedir.

 • Geçmiş kapsamlı tecrübelere dayanan pazar analizleri ve fizibilite çalışmaları sayesinde yeni gayrimenkul ve perakende trendleri yaratımı, pazar potansiyeli analizleri ve gayrimenkul yönelimleri konusunda derinlemesine analizler yapabilecek yetkinliktedir. Aynı zamanda kapsamlı ve detaylı mevcut ve olası ticaret analizleri ile lokasyon bazlı stratejiler geliştirmektedir.

 • Alışveriş Merkezleri (AVM) ; Türkiye sınırları içindeki mevcut ve açılacak tüm AVM lerde talep edilen ticari alanların geliştirilmesi, işletmeci devri, alt işletmecilik, franchise devri ve açılış süreçlerinin yönetilmesine kadar geniş yelpazede hizmet vermekteyiz.

Lokasyon Geliştirme Pazar Analizi

"Yeni bir mağaza/şube açmak istiyorsunuz, ancak hangi bölgede açarsanız yüksek satış elde edip, yatırımınızı en kısa zamanda geri alabilirsiniz?" Bu sorunun cevabı büyümenizde en önemli anahtarınız olacaktır.

Doğru ve etkin yapılmış bir bölge analizi bu sorunun doğru cevabıdır. Analiz yapılırken öncelikle yeni şube açılması düşünülen bölge; harita üzerinde belirlenir.

Konut ve işyeri sayısına bağlı nüfus yoğunluğu, araç ve yaya trafiğinin akış yoğunluğu ve rakip yerleşimlerine göre açılması gereken caddeler belirlenir.

Bu caddeler potansiyel pazar kabul edilerek; şubenin/mağazanın servis vereceği / hitap edeceği alan bir daire içine alınır. Bu daire içindeki alan mahalle bazında parçalara ayrılarak incelenmeye başlanır.

Yerel yönetimler, Gayrimenkul firmaları ve esnaf işletmeleri ile yapılan görüşmeler, rakip şubelerinde incelemeler sonucu;

 • Bölgenin nüfus, konut - işyeri sayısı ve alım gücü düzeyi bilgileri

 • Potansiyel bölgede bulunan nüfusun kültürel alışkanlıkları

 • Konut, işyeri kiralık ve satılık bedelleri

 • Bölgedeki toplu anlaşma yapılabilecek okul, üniversite, fabrika vb... sayısı

 • Rakipler, Harita üzerinde rakiplerin yerleri ve tahmini günlük ( hafta içi - hafta sonu ) ciroları

 • Rakiplerin fiyat ve ürün analizleri
  Bilgiler elde edilir. Bu bilgileri inceleyip yorumladığınızda ortalama günlük satış tahminizi yapmak sağlıklı ve doğru olacak ayrıca çok az yanılma payı ile işe başlamanızı sağlayacaktır.

Lokasyon Geliştirme Süreci
Bu süreci şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Yeni mağaza/şube açılış hedeflerine uygun şekilde açılışların yapılabilmesi için, şube açılacak potansiyel bölgelerin analizlerinin yapılması

 2. Yıllık yada aylık satış tahminlerinin belirlenmesinin ardından; P&L ( kar ve zarar ) ve ROI (yatırım geri dönüş ) hesaplamalarının hazırlanması

 3. Satış yada üretim için gerekli fiziksel özellikler ve rakip markaların konumlandırmalarını da gözönünde bulundurarak alternatif lokasyonların bulunması

 4. Lokasyonun her açıdan ( baca, ruhsat vb..) uygunluğunun kontrolü sonrası gerekli pazarlıklar da yapıldıktan sonra kiralamanın yapılması

 5. Lokasyonun rölevesinin alınarak , yerleşimin çizim üzerinde oturtulması,

 6. Standartlar kitabına uygun çalışan, onaylı mimarlık ofislerinden alınacak tekliflerinin değerlendirilmesi ve uygulayıcı firmaya karar verilmesi,

 7. Mimari sürecin doğru uygulandığından emin olmak için kontrollerin yapılması

bottom of page