top of page

Ülkemizde son yıllarda gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmelerle doğru orantılı olarak giderek artan bir öneme sahip olan Gayrimenkul Değerleme Hizmeti SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu” listesinde olan “Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri” tarafından yapılır.Gayrimenkul değerlemesi, gayrimenkulün değerinin hesaplanması için teknik açıdan incelemeler bütünüdür.Objektif ve tarafsız bir şekilde, bir taşınmaza ilişkin nitelik, fayda, çevre, kullanım koşulları gibi faktörlerin değerlendirilmesi suretiyle söz konusu gayrimenkulün değerinin tespit edilmesi için gerekli işlemlerin bütünü olarak tanımlanır.

karmayeni.jpg

Bir gayrimenkulün değerinin tespiti için pek çok farklı yöntem kullanılabilir. Bu yöntemlerden en uygununu tespit eden uzmanlarımız, gayrimenkulün değerlemesi için çeşitli yasal kurumlarda ve gayrimenkulün bulunduğu bölgede ve içerisinde incelemeler yaparak, değerini belirlerler. Sahip olduğunuz veya almayı düşündüğümüz her türlü gayrimenkulün yasal durumu, belgelere ve kayıtlara olan uyumu, mevcut ve olası riskleri, olumlu ve olumsuz özellikleri uzmanlarımız tarafından titizlikle değerlendirilir. Değerleme işlemi sonucunda elde edilecek bulgular, gayrimenkule ilişkin alınacak kararın temelini oluşturmaktadır.

bottom of page