top of page
Modern Architecture

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Firmamıza ait Finansal Tablolar, Bilançolar, Gelir Tabloları, Genel Kurul Tutatakları, Nakit Akım Tabloları, Özsermaye Değişim Tabloları vb. şirket belgelerimiz  e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı üzerinde güvenli olarak arşivlenmektedir.

e-şirket.png
bottom of page