top of page

Üretim amaçlı taşınmazlardan fabrika ve imalathane makine ve teçhizatlarının, maddi duran varlıkların değerlemesinde ve faydalı ömür çalışmalarında SPK lisanslı makine mühendislerimizle değerleme hizmeti sunuyoruz.

Makine değerleme hizmetinde makine ve ekipmanın fiziki özellikleri ve genel kondisyonu dikkate alınır. Değerlemeye konu makinelerin kapasitesi, seri numarası, markası modeli gibi veriler uzmanımız tarafından tespit edilir. Ekipman fotoğraflanır, fiziki özellikleri yerinde incelenir ve gerekli bilgiler tespit edildikten sonra piyasa araştırmaları yapılır. Değerlemede makine ve ekipmanların teknolojik gelişmişlik düzeyi, kullanım ömrü, amortisman bedelleri detaylandırılır ve titizlikle yapılan makine incelemeleri nezdinde değerleme raporu talep doğrultusunda hazırlanır.

bottom of page